Sarmitės Mikulionienės tinklalapis

Publikacijos

2006

*       Mikulionienė S., D.Petkevičienė. Senatvės įvaizdžiai Lietuvos periodinėje spaudoje: tarp pagarbos ir baimės. – Socialinis darbas. The Thirteenth Floor divx

Fireproof ipod

Vilnius: MRU, 2006, Nr. 5 (1), p. 38-49.

*       Kanopienė V., Mikulionienė S. Demografinio senėjimo problemos socialinėje Europos Sąjungos darbotvarkėje. – Socialinis darbas. Vilnius:  MRU, 2006, Nr. 5 (2), p. 5-14.

*       Kanopienė V., Mikulionienė S. Gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai sveikatos apsaugos sistemai. – Gerontologija, LGGD, Vilnius, 2006, VII(3)

*       Kanopienė V., Mikulionienė S. Darbo migracijos poveikis Lietuvos visuomenei. – Emigracija iš Lietuvos: padėtis, problemos, galimi sprendimo būdai : konferencijos medžiaga

War Wolves film

. Lietuvos Respublikos Seimas, Vilnius, 2006, Tezės

*       Mikulionienė S., Stanaitis S. Amžiaus struktūra. – Lietuvos gyventojai: struktūra ir demografinė raida. V.Stankūnienė (ats.red.) Statistikos departamentas, Socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2006, 8-27 p.

2005

*       Kanopienė V., Mikulionienė S. Nuteistųjų alternatyviomis bausmėmis tyrimo rezultatų analizė. – Alternatyviomis bausmėmis nuteistųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose. Mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: UAB „Vaibra“, 2005. 7-21 p.

*       Mikulioniene S. Social protection and demographic tendencies. – Social Protection in Europe. Convergence? Integration, Accession, and the free movement of Labour, 2005. SPECIAL network website, http://www.special-network.org/summerschool/introduction.jsp#PP 

*       Mikulioniene S. Socialinė atskirtis: sąvokos samprata ir vartosena Lietuvoje. – Socialinis darbas. Vilnius: MRU, 2005, Nr. 4 (2), p. 20-32.

2004

*       Kanopienė V., Mikulionienė S. Lietuvos benamiai: gyvenimo sąlygos. – Socialinis darbas. Vilnius: LTU, 2004, Nr. 3 (1), p. 49-64.

*       Fantasia/2000 on dvd Kanopienė V., Mikulionienė S. Lietuvos benamiai: elgsena ir nuostatos. – Socialinis darbas. Vilnius: LTU, 2004, Nr. 3 (1), p. 65-74.

*       Lietuvos gyventojų politikos strategijos metmenys / [atsakingoji redaktorė ir sudarytoja Vlada Stankūnienė]; (Mikulionienė S. 1.2 poskyrio ir 3 skyriaus bendraautorė; 2.2.4 poskyrio autorė) Socialinių tyrimų institutas, 2004.

*      

War Wolves psp

Lietuva stojant į Europos sąjungą: Ekonominė, sociologinė ir demografinė padėties analizė. (Mikulionienė S. 7.3 poskyrio autorė) Socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2004.

2003

*       Stankūnienė V., Mikulionienė S. Socio-Economic Status and Living Arrangements of Older Persons in Lithuania. Economic Commision for Europe, United Nations, New York and Geneva, 2003.

*       The Ghosts of Girlfriends Past video Mikulionienė S. Poverty and Gender Issues: Experience and Perspectives. January 2003, Vilnius. – JTVP svetainė,  http://www.undp.lt/en/index.html?id=82 Prey for Rock & Roll movie download

*       Mikulionienė S., D.Jasilionis. Demografinis sprogimas. – Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, IV t. 2003.

*       Mikulionienė S. Pagyvenusių žmonių vaidmuo šeimoje ir visuomenėje. – Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A.A., Maslauskaitė A. Šeimos

revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai.

Socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2003. 138-157 p.

*       Saturday Night Fever Mikulionienė S. Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija, parama. – Stankūnienė V., Jonkarytė A., Mikulionienė S., Mitrikas A.A., Maslauskaitė A. Šeimos

Still Waters psp

revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai. Socialinių tyrimų institutas, Vilnius, 2003. 212-274 p.

*       Mikulionienė S. Pagarba, diskriminacija, neišprusimas? Požiūrio į pagyvenusius žmones analizė. – Filosofija. Sociologija, 2003, Nr. 2, p. 59-62.2002

*       Stankūnienė V., Mikulionienė S.,.Baublytė M. Gyventojų skaičius ir sudėtis. Gyventojų senėjimas. – V.Stankūnienė (ats.red.) Lietuvos gyventojai. 1990-2000. LFSI, DTC, Vilnius, 2002.

*       Mikulionienė S. Senyvo amžiaus žmonių gyvenimo sąlygos. V.Stankūnienė (ats.red.) Lietuvos gyventojai. 1990-2000. LFSI, DTC, Vilnius, 2002.

Murder in the First on dvd

*       Mikulionienė S. Senėjimo demografija (Antras skyrius) – Večkienė N. (sud.) Socialinė gerontologija: ištakos ir perspektyvos. VDU / SDI, Kaunas, 2002.

2001

*       Mikulionienė S. Senyvo amžiaus žmonių padėtis Latvijoje ir Lietuvoje: sociodemografinis palyginimas. – 2nd World Congress of Latvian Scientists: Congress Proceedings. Latvian Academy of Sciences, Riga, 2001.

2000

*       Mikulionienė S. Household Composition.Stankūnienė V., Kanopienė V., Mikulionienė S. Fertility and Family surveys in Countries of the ECE Region. Standart Country Report: Lithuania. Economic Studies No 10. UN/ECE, UNPF, New York, 2000

*       The Whip and the Body full Mikulionienė S. Leaving the Parental Home.Stankūnienė V., Kanopienė V., Mikulionienė S. Fertility and Family surveys in Countries of the ECE Region. Standart Country Report: Lithuania. Economic Studies No 10. UN/ECE, UNPF, New York, 2000

1999

*       Mikulionienė S. Namų ūkio struktūra. – Stankūnienė V., M.Baublytė, V.Kanopienė, S.Mikulionienė. Gimstamumas ir šeima: biografinis požiūris. Vilnius, 1999.

*       Mikulionienė S. Išėjimas iš tėvų namų. – Stankūnienė V., M.Baublytė, V.Kanopienė, S.Mikulionienė. Gimstamumas ir šeima: biografinis požiūris. Vilnius, 1999.

*       Mikulionienė S. Demografinės senatvės lygis Kauno apskrityje. – Socialinės paslaugos pagyvenusiems žmonėms Kauno apskrityje. Kaunas, 1999, 11-14 p.

Mamma Mia! psp

XIII movie

1998

*       Mikulionienė S. Perėjimas į brandos amžių: išėjimo iš tėvų namų pokyčiai ir variacijos, 1960-1995. – Filosofija, sociologija I Know Who Killed Me video . Vilnius: Academia, Nr. 3, 1998, p. 39-48.

1997

download Marathon Man movie

Stepmom download *       Mikulionienė S. Namų ūkiai ir šeimos Lietuvoje: sociodemografinis požiūris. – Šeima ir gimstamumas Lietuvoje. LFSI, V., 1997, p. 38-63. Before Sunset psp

*       Mikulionienė S. Baltijos šalių demografų bendravimo atgimimas: tarptautinio simpoziumo “Baltijos šalių raida” atgarsiai. – Revue Baltique, 1997, No 8.

1996

*       Mikulionienė S., Alekna V., Čeremnych-Aleksejenko E. Selected aspects of Population aging in Lithuania. – Acta Medica 1996, Nr.2

*       Mikulionienė S. Trijų kartų požiūris į senatvę ir senus žmones. – Lietuva socialinių pokyčių erdvėje. LSD, LFSI, Vilnius, 1996.

1995

*       Mikulionienė S.

Lietuvos gyventojų senėjimas: tyrimo metodai ir analizė. – Lietuvos demografiniai pokyčiai ir gyventojų politika. LFSI,Vilnius, 1995

*       Mikulionienė S. Households in Lithuania: 1995 LFFS data. – Revue Baltique, Vilnius, No. 10, 1997, p. 104-113.

1994 Love Lies Bleeding move

*       Mikulionienė S. Lietuvos visuomenės demografinis senėjimas.– Lietuvos šeima, LFSI, Vilnius, 1994-1995. p.181-189.

1993

*       Stankūnienė V., Mikulionienė S., Čepulienė M. Trends of Population Size. Population Aging. – National Report on Population in Lithuania. Lietuvos statistikos departamentas, Vilnius, 1993.

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0