Sarmitės Mikulionienės tinklalapis

CV

Moksliniai interesai

download Chicken Little movie

*      

Ben-Hur film

The African Queen hd

Demografinis gyventojų senėjimas

*       Socialinė politika pagyvenusiems žmonėms

*       Socialinė gerontologija

*       Gyvenimo raidos sociologija

The Parent Trap move

*       Kartų integracija ir lygios galimybės

Išsilavinimas 

Taikomoji sociologija, Leningrado (dabar – Sankt-Peterburgo) valstybinis universitetas, Rusija, 1989

Impact Point movie download

Owning Mahowny dvdrip

Moscow Chill divx Prey for Rock & Roll movie full

Mokslo ir pedagoginiai vardai

Murder in the First dvd

*      

American Movie divx

Docentė, Mykolo Romerio universitetas, 2005

I Know Who Killed Me download

*      

Socialinių mokslų (sociologija S 05) daktarė, Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas, 2000

Cobra ipod

A American in Parisn movie

Last Chance Harvey psp

Kompetencijos

*       Analitiniai įgūdžiai – informacijos apie Lietuvos ir užsienio šalių gyventojų amžiaus struktūrą, demografinį senėjimą, socialinę politiką pagyvenusiems žmonėmis, o taip pat gyvenimo raidos sociologijos bei socialinės gerontologijos temomis kaupimas, sisteminimas ir skleidimas (knygų sudarytojos kompetencija, straipsnių, knygų dalių spaudai rengimas, viešų pranešimų rengimas ir skaitymas)

*       Mokslinio tiriamojo darbo vadybos kompetencija – mokslinių tyrimų vykdymas socialinės politikos, socialinės apsaugos, socialinės integracijos, ir kt. srityse

No Reservations movies

 *       Pedagoginė kompetencija – paskaitų ir seminarų bakalauro ir magistro studijų programų studentams rengimas ir teikimas, vadovavimas kursiniams ir diplominiams darbams

*       Ekspertavimo kompetencija – disertacijų, knygų, straipsnių, magistro darbų recenzavimas

B-Girl psp

*       Kompiuterinis raštingumas

– darbas su Microsoft Office Word, Excel, SPSS, PowerPoint ir kt. programomis

A Shot in the Dark the movie

Lady in the Water movie

Pages

Kategorijos

Search


RSS Srautai

Meta informacija

 

VladWordPress -- XHTML 1.0